hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_49 [Download]

Identity: XP_001690946.1

Length:
163
PF Identity:
PF Description:
IPR Identity:
IPR Description:

Identity: XP_001700587.1

Length:
164
PF Identity:
PF Description:
IPR Identity:
IPR Description:
Select a gene from list:

>XP_001690946.1
MAVDMISRPIYDRKYSPLRRLSWAWRSLATYASFITWLFSTPWLAVRQLAPNNFQDTLSEMERSFLDFVTPFANFAQDTSYKAFSIADSTIDWTINTASHIYQNNLKGFEHTFDHFLNNVEHRVRILKDDGLSGIGKALSYDVHTPLIQKTPLAHTTLGEKLS

>XP_001700587.1
MAISDTLSRPIYDRKYSPLRRLSWAWRILATYTSFLTWLVSTPWLALRAVAPYTVQDNLSDAESAWFGFFTPFATFVQDTSYKAFSIADSTIDWTINTASHIYHNNLKGFEQTFESILSNVEHRVRILKDDGLSGIGKALSYDVHTPLIQKTPLAHTALGEKLS

Expression