hsd_id_Saccharomyces_cerevisiae_19 [Download]

Identity: NP_009439.1

Length:
667
PF Identity:
PF Description:
DEAD/DEAH box helicase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR011545

Identity: NP_012090.1

Length:
603
PF Identity:
PF Description:
DEAD/DEAH box helicase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR011545

Identity: NP_011813.1

Length:
697
PF Identity:
PF Description:
DEAD/DEAH box helicase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR011545
Select a gene from list:

>NP_009439.1
MKVSDRRKFEKANFDEFESALNNKNDLVHCPSITLFESIPTEVRSFYEDEKSGLIKVVKFRTGAMDRKRSFEKIVVSVMVGKNVQKFLTFVEDEPDFQGGPIPSKYLIPKKINLMVYTLFQVHTLKFNRKDYDTLSLFYLNRGYYNELSFRVLERCYEIASARPNDSSTMRTFTDFVSGTPIVRSLQKSTIRKYGYNLAPYMFLLLHVDELSIFSAYQASLPGEKKVDTERLKRDLCPRKPTEIKYFSQICNDMMNKKDRLGDVLATAQRIRRRYNKNGSSEPRLKTLDGLTSERWIQWLGLESDYHCSFSSTRNAEDVVAGEAASSDHDQKISRVTRKRPREPKSTNDILVAGRKLFGSSFEFRDLHQLRLCHEIYMADTPSVAVQAPPGYGKTELFHLPLIALASKGDVKYVSFLFVPYTVLLANCMIRLGRRGCLNVAPVRNFIEEGCDGVTDLYVGIYDDLASTNFTDRIAAWENIVECTFRTNNVKLGYLIVDEFHNFETEVYRQSQFGGITNLDFDAFEKAIFLSGTAPEAVADAALQRIGLTGLAKKSMDINELKRSEDLSRGLSSYPTRMFNLIKEKSEVPLGHVHKIWKKVESQPEEALKLLLALFEIEPESKAIVVASTTNEVEELACSWRKYFRVVWIHGKLGCCRKGVSHKGVCH

>NP_012090.1
MDRKRSFEKIVVSVMVGKNVQKFLTFVEDEPDFQGGPIPSKYLIPKKINLMVYTLFQVHTLKFNRKDYDTLSLFYLNRGYYNELSFRVLERCYEIASARPNDSSTMRTFTDFVSGTPIVRSLQKSTIRKYGYNLAPYMFLLLHVDELSIFSAYQASLPGEKKVDTERLKRDLCPRKPTEIKYFSQICNDMMNKKDRLGDVLATAQRIRRRYNKNGSSEPRLKTLDGLTSERWIQWLGLESDYHCSFSSTRNAEDVVAGEAASSDHDQKISRVTRKRPREPKSTNDILVAGRKLFGSSFEFRDLHQLRLCHEIYMADTPSVAVQAPPGYGKTELFHLPLIALASKGDVKYVSFLFVPYTVLLANCMIRLGRRGCLNVAPVRNFIEEGCDGVTDLYVGIYDDLASTNFTDRIAAWENIVECTFRTNNVKLGYLIVDEFHNFETEVYRQSQFGGITNLDFDAFEKAIFLSGTAPEAVADAALQRIGLTGLAKKSMDINELKRSEDLSRGLSSYPTRMFNLIKEKSEVPLGHVHKIWKKVESQPEEALKLLLALFEIEPESKAIVVASTTNEVEELACSWRKYFRVVWIHGKLGCCRKGVSHKGVCH

>NP_011813.1
MADTPSVAVQAPPGYGKTELFHLPLIALASKGDVEYVSFLFVPYTVLLANCMIRLGRCGCLNVAPVRNFIEEGCDGVTDLYVGIYDDLASTNFTDRIAAWENIVECTFRTNNVKLGYLIVDELHNFETEVYRQSQFGGITNLDFDAFEKAIFLSGTAPEAVADAALQRIGLTGLAKKSMDINELKRSEDLSRGLSSYPTRMFNLIKEKSKVPLGTNATTTASTNVRTSATTTASINVRTSATTTASINVRTSATTTESTNSNTNATTTESTNSSTNATTTASTNSSTNATTTESTNASAKEDANKDGNAEDNRFHPVTDINKEPYKRKGSQMVLLERKKLKAQFPNTSENMNVLQFLGFRSDEIKHLFLYGIDIYFCPEGVFTQYGLCKGCQKMFELCVCWAGQKVSYRRMAWEALAVERMLRNDEEYKEYLEDIEPYHGDPVGYLKFFSVKRREIYSQIQRNYAWYLAITRRRETISVLDSTRGKQGSQVFRMSGRQIKELYYKVWSNLRESKTEVLQYFLNWDEKKCQEEWEAKDDTVFVEALEKVGVFQRLRSMTSAGLQGPQYVKLQFSRHHRQLRSRYELSLGMHLRDQLALGVTPSKVPHWTAFLSMLIGLFYNKTFRQKLEYLLEQISEVWLLPHWLDLANVEVLAADNTRVPLYMLMVAVHKELDSDDVPDGRFDIILLCRDSSREVGE

Expression