hsd_id_Saccharomyces_cerevisiae_2 [Download]

Identity: NP_009339.1

Length:
457
PF Identity:
PF Description:
Glutamate/Leucine/Phenylalanine/Valine dehydrogenase, Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenase, dimerisation domain
IPR Identity:
IPR Description:
IPR006096, IPR006097

Identity: NP_015020.3

Length:
454
PF Identity:
PF Description:
Glu/Leu/Phe/Val dehydrogenase, dimerisation domain, Glutamate/Leucine/Phenylalanine/Valine dehydrogenase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR006097, IPR006096
Select a gene from list:

>NP_009339.1
MTSEPEFQQAYDEIVSSVEDSKIFEKFPQYKKVLPIVSVPERIIQFRVTWENDNGEQEVAQGYRVQFNSAKGPYKGGLRFHPSVNLSILKFLGFEQIFKNALTGLDMGGGKGGLCVDLKGKSDNEIRRICYAFMRELSRHIGKDTDVPAGDIGVGGREIGYLFGAYRSYKNSWEGVLTGKGLNWGGSLIRPEATGFGLVYYTQAMIDYATNGKESFEGKRVTISGSGNVAQYAALKVIELGGIVVSLSDSKGCIISETGITSEQIHDIASAKIRFKSLEEIVDEYSTFSESKMKYVAGARPWTHVSNVDIALPCATQNEVSGDEAKALVASGVKFVAEGANMGSTPEAISVFETARSTATNAKDAVWFGPPKAANLGGVAVSGLEMAQNSQKVTWTAERVDQELKKIMINCFNDCIQAAQEYSTEKNTNTLPSLVKGANIASFVMVADAMLDQGDVF

>NP_015020.3
MSEPEFQQAYEEVVSSLEDSTLFEQHPEYRKVLPIVSVPERIIQFRVTWENDKGEQEVAQGYRVQYNSAKGPYKGGLRFHPSVNLSILKFLGFEQIFKNSLTGLDMGGGKGGLCVDLKGRSNNEIRRICYAFMRELSRHIGQDTDVPAGDIGVGGREIGYLFGAYRSYKNSWEGVLTGKGLNWGGSLIRPEATGYGLVYYTQAMIDYATNGKESFEGKRVTISGSGNVAQYAALKVIELGGTVVSLSDSKGCIISETGITSEQVADISSAKVNFKSLEQIVNEYSTFSENKVQYIAGARPWTHVQKVDIALPCATQNEVSGEEAKALVAQGVKFIAEGSNMGSTPEAIAVFETARSTATGPSEAVWYGPPKAANLGGVAVSGLEMAQNSQRITWTSERVDQELKRIMINCFNECIDYAKKYTKDGKVLPSLVKGANIASFIKVSDAMFDQGDVF

Expression