hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_1540 [Download]

Identity: 18498

Length:
332
PF Identity:
PF Description:
Sulfotransferase domain
IPR Identity:
IPR Description:
IPR000863

Identity: 18580

Length:
332
PF Identity:
PF Description:
Sulfotransferase domain
IPR Identity:
IPR Description:
IPR000863

Identity: 18520

Length:
308
PF Identity:
PF Description:
Sulfotransferase domain
IPR Identity:
IPR Description:
IPR000863

Graphical viewer not available.

>18498
MRSQADFLPVLTLLLASCCASALRPPDYYVIGQQKCGTSTLWKFMSMHPQLQASTDDGNKEPFYFNGFKQHAFHKEKCDNNITGYLRLWESTPPRKLIGDHTAVLISCHCCAELYYRMNPKAKVIAVLRDPVTRSLSRFTELRKFGKKTDLPALYKPVNLHSNLGSYSKVAVQAIKDCLKVIDETPPTLPTIREMMRFRCMQTSNIVGYSVYSVFLKRWLEFFSPKHLLVIYTSEMEQDPLGTMRKVEEHLGVQQHAYPPEVIGTKFNTHTNYGWRSAEVEKPRRLLEEEELGGDLLKLQTFFKPYMHELKEMADEGLISAMPEEMMAPYL*

>18580
MRSRATFLPILTLLLASCYVSALRFPDYYVIGQQKCGTSSLWKFMSVHPQLQASTDEGNKEPFYFNGAKQSAFHQEKCDNNITGYLRLWKSTPPSKLIGDHTAVLISCYCCAELYYRMNPKAKVIAVLRDPVTRSLSRFTELRKFGMKTDLPALFKPVNRHPNLGSYSKVAVQAIKDCLKVINETSPMPLTMMEVMRFRCMQTSNIVGYSVYSVFLKRWLEFFSPEQLLVIYTSEMEQDPLGTMRKVEEHLGVQQHAYPPKVIGTKFNTHTNYGWRSAEVKKPGRFLEEEQLGGDLLQLHNFFKPYMHELKEMADEGLISPMPEEMMAPYQ*

>18520
MRPHATSLPVLTLLLASCCVSALRPPDYYVIGQQKCGTSSLWQFMSTHPQLQASTDDGDKEPLYFNSARRQPVSHGENCDHNITGYLRLWKSTPPSKLIGDHTAVLISCHCCAELYYRMNPKAKVIAVLRDPVARSLSRFTELSKFGMKTDLPALFPLANRHPNLGSYSMVAVQAIKDCLKDIDETPPTLPIIREMMRFRCMQTSNIVGYSVYSVFLRRWLEFFSPEQLLVIYTSEMERDPLETMRKVEEHLGVPQHAYPPEVIGTKFNTHTKYGWGSAEPYMHELKEMADEGLISAMPEEMMAPYL*

Expression