hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_1505 [Download]

Identity: 9748

Length:
1755
PF Description:
RNA polymerase beta subunit, RNA polymerase Rpb2, domain 3, RNA polymerase Rpb2, domain 2, RNA polymerase Rpb2, domain 4, RNA polymerase Rpb2, domain 7, RNA polymerase Rpb2, domain 5, RNA polymerase Rpb2, domain 6
IPR Description:
IPR007644, IPR007645, IPR007642, IPR007646, IPR007641, IPR007647, IPR007120

Identity: 11507

Length:
1745
PF Description:
RNA polymerase Rpb2, domain 7, RNA polymerase Rpb2, domain 2, RNA polymerase Rpb2, domain 6, RNA polymerase Rpb2, domain 4, RNA polymerase Rpb2, domain 5, RNA polymerase Rpb2, domain 3, RNA polymerase beta subunit
IPR Description:
IPR007641, IPR007642, IPR007120, IPR007646, IPR007647, IPR007645, IPR007644

Graphical viewer not available.

>9748
MKSFNELAWCVLDNYFEENKNTFLVKHLINTYNDFVLQKLEQIINGFNSIDIYHQYIPEIENFQYFMKINILNPALSKPIIHEKDGSTKIMTPNDARSRNFTYAGTLYVDIEIQTNTYNLETKEYVANTKRINGMSIGKLPIMVRSNYCVLNTITQHACNMGECPYDYGGYFIVNGNEKIVISQDRIAENKTYVFLNTKATTFSYTAEIRSTQDNVFSVPKITTIKMSSKSNQYGHYIKVNIHHIKHDIPLFVLFRALGVESDKDIIDYIHMGSYDPDIIEQLVGSADDGNFVVGQKDAHDYMLRYMNINGHPREFMAIRTYKMKLLQNILKNEFLPHIGPDFKKKALYLGYMVNKLIKCFIKKLPMDDRDSYINKRVDTPGILMANLFRQYYGKLIKDMRNMLQKEVNNGSWKATNNFVNVINKVNINKIIKSTIVESGIKYGLATGNWGIKNNKTKQGVAQVLNRMTYNATISHLRRINTPIEKSGKLIQPRKLHATQWGVICPCETPEGASVGLVKNLAIMTYVTSASCSLNIRECLQKYGVIHTSNPLEIGSNTLIVVNGDIVGFHTDPFKLMKNVKNLKLQGGINIYTSVCWKHNLNEIHICTEGGRCVRPLFVVNDNKAVVEQFADDIKEKNITWNTINMSGIVEYIDVEDSNVSMIAMNHTYLSDPDKININYTHLELHPSLILGALAGSIPFSDHNQAPRNTYQCLWEEEPVLMRDGIWKKIKDVVIGDSVVTFNPKTMEPSYTRVINQYIRPTNKPIVKVTTETGRHIVVTNDHLFMTNKGWLPACNLMEEGIRVGIYLHSVQNYDHKIGQYDADIMKKTNMDKSGLRLTARLIGYNLGCGESINCLHLIDSLINTDVDIENHIPNWIKSKMYTKEFLSGFHSTRMDHCGKVKVTDDPELIQQVINMLFDIGIDLTIYGDGYRVHNVCQYMDSVGIEYNHELNISLGLKAEYRKYCSESKDECDNFMDWSINLDSMYNTQFQRIVSIELKEKCMIADITTESDNHSFIGGNGFMVHNSAMGKQAIGLYSMNFQDRYDSIGHVLNYPQKPIVYTKTAQIVNVDDLPCGLNVIVAIAAYTGFNQEDSVIMNKSSIDRGMFQSTVYRTYKDQNNKNHSTGEEEFYCHPSNEGVKQLKPYNYSKLGSNGFVPENTCVNGSDILIGKCMPQKINGMIVNKDMSCSLKNTEVCFIDKNCCENKYFNNTNGDGYNFSKIKVRSDRIPTIGDKFSCYTADHEVLTTSGWVFVSNLTFNHTIATMVDNKLVYQNPVGLQKYEYKGKFHKVVNDNINLQVTPNHRMYISSNRTKKFKCKMAKDIVKKDLFYKKNSNDWIPEAHPMIIYDKYNAPQLIRFPNSILVVYVSYMIQAYGRWILNGICPCIDIALFLDEENLYKFPTWVWALNSIQCQNLVGVIAETTFSTDINDFADDFQRLCLHAGWACDKVFNTNTRKWDLNILKLEKDTVPLVLSTEVNIQNGDINHDGFVYCCSVPLGEGVIYVRRKGVVCFCGQSRHGQKGTVGMIYRQEDMPFTKEGLVPDIIMNPHAVPSRMTIGQLMECIMGKSCVVKGTRGDGTPFTDVNVEDLADSLQTCGLERYGNEIMHNSRTGEMMETEIFIGPTYYQRLKHLVQDKVHSRSNNGPVVMLIWQPAEGRARDGGLRLGEMEVECKWAHGCMQFAKERFMECSDNYRLFICKTCGMTATAANPEKNIWLCKACNNTTDFSEIRLPYACKLLFQEIQTMNVAARFSTI*

>11507
MKSFNELAWCVLDNYFEENKNTFLVEHLINTYNDFVLQKLEQIINGFNSIDIYHQYIPEIENFQYFMKINILNPALSKPIIHEKDGSTKIMTPNDARSRNFTYTGTLYVDIEIQTNTYNLETKEYVANTKRINGMSIGKLPIMVRSNYCVLNTITQHACNMGECPYDYGGYFIVNGNEKIVISQDRIAENKTYVLLNTKATTFSYTAEIRSTQDNVFSVPKITTIKMSSKSNQYGHYIKVNIHHIKHDIPLFVLFRALGVESDKDIIDYIHMGSYDPDIIEQLVGSADDGNFVVGQKDAQDYMLRYMNINGHPREFMAIRTYKMKLLQNILKNEFLPHIGPDFKKKALYLGYMVNKLIKCFIKKLPMDDRDSYINKRVDTPGILMANLFRQYYGKLIKDMRNMLQKEVNNGSWKATNNFVNVINKVNINKIIKSTIVESGIKYGLATGNWGIKNNKTKQGVAQVLNRMTYNATISHLRRINTPIEKSSKLIQPRKLHATQWGVICPCETPEGASVGLVKNLAIMTYVTSASCSLNIRECLQKYGVIHTSNPLEIGGNTLIVVNGDIVGFHTDPFKLMKNVKNLKLQGGINIYTSVCWKHNLNEIHICTEGGRCVRPLFVVNDNKAVVEQFADDIKEKNITWNTINMSGIVEYIDVEESNVSMIAMNHTYLSDPDKININYTHLELHPSLILGTLAGSIPFSDHNQAPRNTYQCLWEEEPVHMRDGIWKKIKDVVIGDSVVTFNPKTMEPSYTRVINQYIRPTNKPIVKVTNETGRHIVVTNDHLFMTNKGWLPACNLMEEGIRVGIYLHSVQNYDHKIGQYDSDIMKKTNMDESGLRLTARLIGYNLGCGESINCLHLIDSLINTDVDIENHIPNWIKSKMYTKEFLSGFHSTRMDHYGKVKVIDDPELIQQVINMLFDIGIDLTIYGDGYRVHNVCQYMDSVGIEYNHELNMSLGLKAEYRKYCSESKDECDNFIDWSINIDSMYNTQFQRIVSIELKDNCMIADITTESDNHSFIGGNGFMVHNYAMGKQAIGLYSMNFQDRYDSIGHVLNYPPKPIVYTKTAQIVNVDDLPCGLNVIVAIAAYTGFNQEDSVIMNKSSIDRGMFQSTVYRTYKDQNNKNHSTGEEEFYCHPSNEGVKQLKPYNYSKLGSNGFVPENTCVNGSDIIIGKCMPQKINGMIVNKDMSCSLKTNEVCFIDKNCRENKYFNNTNGDGYNFIKIKVRSDRIPTIGDKFSCYTADHEVLTTSGWVFVSNLTFNHTIATMVDNKLVYQNPVGLQKYEYKGKFHKVVNDNINLQVTPNHRMYISSNRTKKFKCKMAKDIVKKDLFYKKNSNDWIPEAHPMIVYDKYNVPQLIRIPDSIQVVYVSYMIQAYGRWILNGICPCIDIALFLDEGNLYKFPTWVWALNSIQCQNLVGVIAETTFSTDINDFADDFQRLCLHAGWACDKVFNTNTRKWDLNILKLEKDTVPLVLSTEVNILNGDINHDGFVYCCSVPLGEGVIFVRRKGVVCFCGQSRHGQKGTVGMIYRQEDMPFTKEGLVPDIIMNPHAVPSRMTIGQLMECILGKSCVVKGTRGDGTPFTDVNVEDLADSLQTCGLERYGNEIMYNSRTGEMMETEIFIGPTYYQRLKHLVQDKVHSRSNNGPVVMLTRQPAEGRARDGGLRLGEMEVECKWAHGCMQFAKERFMECSDNYRLFICKTCGMTPTAANPEKIYGCARHARIRQISARSDFRMPVNYSSKKSKP*

Expression