hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_472 [Download]

Identity: 3469

Length:
216
PF Identity:
PF Description:
Protein tyrosine and serine/threonine kinase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR001245

Identity: 4631

Length:
191
PF Identity:
PF Description:
Protein tyrosine and serine/threonine kinase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR001245

Graphical viewer not available.

>3469
MEHERETGARISFASRAGMQEINPSQLRTICPLGEGAFATVEKCEYTDKNGKVLVVAVKKLKPEIMDHPEDVECFLNEVNLQQKLVHPHIIHYVGLGHFDDAKPIETMFLVNEVMEANSANSWAYCGTNWPYCGPPQSRVDILAEDASSAPPPPPPRPDTTHQCSPSPPCSPQEDSLNIGLNREDALKTVGTIKATSLHQNQSTPYAMPGIVVDS*

>4631
MAPEGTPETSGQEAEDKYVTPFAAYSSFSHINGEPTPRAEIVARWQNAWKKIRMARLVARGFGTLRDQYGANEIKLEQLRTIKKLGEGAFAYVEKCEYTDKGGEKNTVAVKKLKPGIMQNPDDVDSFMSEVNLLRKLEHPNIMRYIGFGSSDTSDAKKRRNSIFLVCREEPVSRSQSQEARGRGHVVPSL*

Expression