hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_468 [Download]

Identity: 3435

Length:
305
PF Identity:
PF Description:
Peptide methionine sulfoxide reductase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR002569

Identity: 18728

Length:
230
PF Identity:
PF Description:
Peptide methionine sulfoxide reductase
IPR Identity:
IPR Description:
IPR002569

Graphical viewer not available.

>3435
MRIASLLHRYTANSSLCQHHLVRSFCLVNTHITRIRSMRISTPSFLKQLTTNKCRALPSLLASNSTRPAPRANALLRPISARNEYKTSRFLSSSKQVSSAPTPSHVCASGPSDSAMTSDVATIGGGCFWCLDACYRQMRGVLKVESGYAGGQTKNPTYQDICTGTTGHAEVVQITYDPSVVSYMELLEVFFTIHDPTTKDRQGNDRGTQYRSVIFYHSDKQKEEASAVMKRVTEEGWWANKLPLVGGLLTGPLVTELSPIPTYYPAEKYHQDYYNQNPNQGYCMMVVAPKISKLRSKFMSKLIV*

>18728
MQPICAGAPKRLTRHGKAGGRSQSTLMASHRTQERVPTSQVTVGRAPQSQHHSVGGMPLSQTLLVCSRRHARLDSLKPRSLNDKLDCGHTPQELISRDVEGQVADIADVDRTGELLIWFFTGLFAKKSKAKESGLDWGAERGPDQKLEASNSTKTIILGGGCFWCTEACMRMLKGVTSVTSGYLGPETSSAPTYEQVCTGLSEFVEVVETDSGQTDGGERHGGNLGLQA*

Expression