hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_49 [Download]

Identity: 387

Length:
183
PF Identity:
PF Description:
Photosystem II Pbs27
IPR Identity:
IPR Description:
IPR025585

Identity: 14944

Length:
203
PF Identity:
PF Description:
Photosystem II Pbs27
IPR Identity:
IPR Description:
IPR025585

Graphical viewer not available.

>387
MALSNKIASSVSTAQQIRTPARFSPVSKPTRAIRCAASNSEVVTRRDLLAASVVTLGVFSQAAPAQAFLGFGDDGVAMTEEYTKRTTNILAEVRTVLDLARDDPTKEEAVKALRTDINSWVAEYRREPKIGGRQSYGQTYSALNALAGHYNSFGATAPLPKKRLERVNKELNDAALFLSRGR*

>14944
MAVSQMSKTSATSCTQHRTLHRVQPVPIPSRCCGVRCGVVCAVSKTEGPATVPSQAVSRREIMVAASILTLGALAQSQAPARAMGPFAGFGEKKIADLADEYTSHTTTLLSEVRQTLDIPRDDPVKEEKVRELKNDINTWVAAYRREPKISGRQSYGQTFSALNALAGHYNSFGYTTPLPKKRMDRVNKELNDAALFLERGR*

Expression