hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_23 [Download]

Identity: 137

Length:
706
PF Identity:
PF Description:
Protein of unknown function (DUF3419), Methyltransferase domain
IPR Identity:
IPR Description:
IPR021829, IPR041698

Identity: 10480

Length:
639
PF Identity:
PF Description:
Protein of unknown function (DUF3419), Methyltransferase domain
IPR Identity:
IPR Description:
IPR021829, IPR041698

Graphical viewer not available.

>137
MRDPKGAERLWIAAPLSRLSEKPPIEGVQPFALKLTYIIMGAGGDGRPGRDAVIKKPAFSLEKVTSEVKDDLTVLKHIWFSKAKGDDHAERLENFYSGQANAYDKFRANFLWGRKPMLAACAARLAGRKNVVWVDLGGGTGENIDMMQQYMGLDNFKSIYCVDLCHSLCEVAKKKAASKGWKNVHVVEGDACTFKPAEGVATLVTFSYSLTMIPPFHSAIDNAISFLDPEGLLGVADFYTSGKYDAPMRQMSWARRFFWRATFDTDNIDLGPERRAYLEHKLERIWEINGQGSIPYVPYLRAPYFTWVGRIRQLDHPPHENRVDRPALFPPTFLYTQSWEDPEPDMKVMDINPKDVCLTLTSGGCNALNLLIHGAGEVVSVDCNPAQSALLELKTLAIQHLDFEDAWMMFGEGVHPRIEEIYEKKLAPFISQTGHKFWSNRLWYFKQGLYFQGGMGKLCWVLQYVFAFLGLRNGVKRFVNAPTLEEQKKIYNSHFFVHFIKSGPKFMVWLFCKIVAVLLFNRAVLWFGGGVPMKQATLIENDGISIEKYIARTFDGVAENSHLRKQNYFYYNCLTGKFLRDNCPSYLNEANFAKLKTGVVDQLTVATGTFLGELRARKYTKVILMDHIDWLDLVHAKEVADTLGEQVLPGGIVIWRSAASTPPYSELIKNAGFDVTCIQRASDGYMDKVNMYSSFYIGKRKTKKD*

>10480
MGAGGDGRPGRDIKKPAFSFDKVASGVKDDLTVLKHIWFSKAKGDDHAERLENFYGGQANAYDKFRTNFLWGRKPMLAACAARLAGRKDLVWVDLGGGTGENIDMMQQYMGLENFKSVYIVDLCHSLCEVAKKKVKDKGWKNVHVVEGDACKFQPPEGVATLVTFSYSLTMIPPFHAAIDNAISFLDSEGYLGVADFYTSGKYDAPMRQMSWARRFFWRATFDTDNIDLGPERRAYLEHKLERIWEINSQGSIPYVPYFRAPYFTWVGRVRQLDHPPHENRVDRPALFPPTFLYTQSWEDPEPDMKVMDINPNDVCLTLTSGGCNALNLLINGAGEVVSVDCNPAQSALLELKTLAIQHLDFEDAFMMFGDGVHPRIEELYEKKLAPFISQTGHNFWSKRLWYFKQGLYFQGGMGKLCWVLQWVFALLGMTGSIKKFVNAPTLEEQKKMYNNHFLVHFIKKGPQAMVWLFCKIVSVLLFNRLVLWTLDGVAEHSHLRKDNYFYYNCLTGKFLKDNCPSYLLEANFNKLKSGVVDQLTVATGTFLGELKARKYTKVILMDHIDWLDLGSAKEVADTLAEQVLPGGIVIWRSAASTPPYAELIKKAGFDITCISRAQEGYMDKVNMYSSFYIGKRKAKKD*

Expression