hsd_id_Chlamydomonas_ICE-L_12 [Download]

Identity: 8613

Length:
100
PF Identity:
PF Description:
Ribosomal protein L44
IPR Identity:
IPR Description:
IPR000552

Identity: 86

Length:
100
PF Identity:
PF Description:
Ribosomal protein L44
IPR Identity:
IPR Description:
IPR000552

Identity: 17374

Length:
100
PF Identity:
PF Description:
Ribosomal protein L44
IPR Identity:
IPR Description:
IPR000552

Graphical viewer not available.

>8613
MVNVPKTKRAFCKGCKKHTMMKVTQYKTGKASLYAQGKRRYDRKQSGFGGQTKPVFHKKAKTTKKIVLRLQCQDCKQTCMKPIKRCKHFEIGGDKKTKA*

>86
MVNVPKTKRAFCKGCKKHTMMKVTQYKTGKASLYAQGKRRYDRKQSGFGGQTKPVFHKKAKTTKKIVLRLQCQDCKQTCMKPIKRCKHFEIGGDKKTKA*

>17374
MVNVPKTKRAFCKGCKKHAMMKVTQYKTGKASLYAQGKRRYDRKQSGFGGQTKPVFHKKAKTTKKIVLRLQCQDCKQTCMKPIKRCKHFEIGGDKKTKA*

Expression